Menu

Regjistrimi

0

REGJISTRIMI I HERSHËM:

Afati i fundit : 20/08/16

40€ për pjesmarrësit nga Kosova

65€  për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

REGJISTRIMI I RREGULLT:

Afati i fundit : 28/08/16

60€ për pjesmarrësit nga Kosova

90€ për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

REGJISTRIMI I VONSHËM

Afati i fundit : 03/09/16

85€ për pjesmarrësit nga Kosova

120€ për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

Afati i fundit i pagesës: 06/09/16

 

Të gjithë pjesmarrësit e edicionit të kaluar do të pranojnë automatikisht 15 % zbritje nga çmimi total i pagesës.  

 

Regjistrimet e HERSHME hapen m datën 15 Korrik 2016 - 20 Gusht 2016.

Për çdo informacion të nevojshëm na kontaktoni në adresën: ecoweek[at]ecoweek-ks.org

 

 

UDHËZIME PËR APLIKIMET / RREGULLAT DHE KUSHTET

Mbushni formën e mësipërme në gjuhën angleze. Pagesa duhet të bëhet në Euro. Para se të plotësoni aplikacionin lexoni më poshtë Rregullat dhe kushtet e aplikimit para se t’i pranoni ato :

 

PËR TË KOMPLETUAR REGJISTRIMIN :

 • Mbushni formën e regjistrimit dhe shtypni më pas butonin “Submit” .
 • Ngarkoni posterin online dhe skenoni kartën tuaj të studentit ( student apo i diplomuar).
 • Pas aplikimit do të pranoni detajet rreth mënyrës së pagesës.

 

STATUSI I STUDENTIT

Studentët ose të diplomuar/regjistruar në drejtimin e Arkitekturës, Inxhinjerisë, Dizajnit të Brendshëm, Arkitekturës Pejsazhore dhe disiplina të tjera, si dhe studentë të nivelit Ph.D. duhet të vërtetojnë statusin e tyre duke treguar kartën e studentit.

 

ZGJIDHNI PUNTORINË TUAJ

Zgjidhni DY (2) Punëtori në varësi të preferencës (zgjidhni të parën më të preferuarën tuaj). Shënoni NUMRIN e Puntorisë  dhe EMRIN e tutorit (njërit nga tutorët). Për  më shumë informata vizitoni faqen ECOWEEK WORKSHOPS webpage. Përcaktimet në puntori do të bëhen bazuar në renditjen e regjistrimit. Në rast të mbushjes së numrit të pjesmarrësve ne njërin nga puntoritë, ne do t’ju drejtojmë drejtëpërdrejtë në puntorinë e rradhës. Aplikuesit e regjistruar gjatë REGJISTRIMIT TË HERSHËM do të kenë mundësinë e përzgjedhjes së puntorive  të lira. Në përigjithësi, shumica e regjistrimeve do të vendosen në puntoritë që i kanë përzgjedhur si zgjidhja e parë në listë gjatë aplikimit.

 

AKOMODIMI

Akomodimi është I PËRFSHIRË në regjistrimin e  ECOWEEK .

Pjesëmarrësit e ECOWEEK do të akomodohen në Parkun Gërmia. Për më shumë detaje mund të shkarkoni Participation Pack ose vizitoni faqen tonë në facebook.

RREGULLAT E ANULIMIT

Anulimi i regjistrimit duhet të bëhet me shkrim, në adresën  ecoweek[at]ecoweek-ks.org. Të gjitha anulimet në formë të shkruar të dërguara 30 ditë para hapjes së konferencës do të pranojnë 50 % të shumës së paguar të regjistrimit pa përfshirë taksat e tranferit bankar. Për të gjtha anulimet e dërguara në më pak se 30 ditë apra hapjes së konferencës shuma e paguar nuk do të kthehet. Gjithashtu, pagesa për Regjistrimet E HERSHME janë të pa rimbursueshme.

 

E DREJTA E AUTORIT

Me regjistrimin tuaj në ECOWEEK ju pajtoheni që ky është një aktivitet kolektiv ku ju kontribuoni dhe ndani projekte të përbashkëta. Me këtë rast, ju pranoni që në rast të përdorimit të projektit të ralizuar gjatë ECOWEEK në portfolion tuaj private dhe të vlerësoheni për të, duhet me patjetër të shkruhet dhe theksohet që ‘ky projekt është realizuar gjatë ECOWEEK’ dhe të drejtat e autorit mbi punën kolektive i takojnë ECOWEEK.

 

SIGURIA DHE PËRGJEGJËSIA

ECOWEEK mbahet në hapësira/lokacione të qasshme, të shëndetshme dhe të sigurta. Udhëtimi në mes, deri te / prej eventit të ECOWEEK është përgjegjësi e secilit pjesmarrës. Të gjithë pjesmarrësit këshillohen të paguajnë privatisht SIGURIMIN PERSONAL TË SHËNDETIT DHE UDHËTIMIT që do të mbulojnë shpenzimet e tyre në rast të lëndimeve eventuale apo humbjes së pronës. Me regjistrimin e tyre në  ECOWEEK, pjesmarrësit pajtohen që ECOWEEK nuk mban asnjë përgjegjësi për lëndime, vdekje, dëmti apo humbje, dëmtime apo vjedhje të pronës private gjatë evenimenteve të ECOWEEK apo gjatë të gjitha aktiviteteve/lokacioneve/ eventeve të organizuara në kuadër të ECOWEEK.

Në veçanti në lidhje me puntoritë që përfshijnë aktivitete në ambient të jashtëm, vizitat në terren, konstruktimet apo punët fizike : Pjesmarrës të ECOWEEK, me pjesëmarrjen tuaj në këto puntori, you pranoni të jeni përgjegjës për çfarëdo lloj rreziku që mund të ndodhë gjatë këtyre aktiviteteve, ju  personalisht merrni përgjegjësi totale për veten tuaj dhe pronën tuaj provate, sigurinë dhe shëndetin tuaj dhe tërhiqeni nga çfarëdo pretendimi për kërkim të përgjegjësisë apo kompensimit nga ECOWEEK, përfaqësuesve legal, partnerëve, tutorëve dhe udhëheqësve të puntorive  të ECOWEEK, apo çfarëdo entiteti tjetër legal të përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte në organizimin dhe implementimin e aktiviteteve dhe evenimenteve të ECOWEEK.

Ju mirëpresim në ECOWEEK Prishtina!

 

Ekipi i ECOWEEK.

APLIKO SI TUTOR I PUNTORIVE NË  ECOWEEK PRISHTINA 2016

APLIKIMET JANË MBYLLUR

 • 23.04.2016 Hapet thirrja për aplikim
 • 23.05.2016 Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme
 • 25.05.2016 Rezultatet
 • 15.07.2016 Hapet thirrja për pjesëmarrës
 • 01.08.2016 Hapet thirrja për vullnetarë
 • 10.09.2016 ‘Fillimi i javës “Reflection”
 • 12.09.2016 Fillimi i Puntorive
 • 20.09.2016 Përfundimi i Puntorive
 • 21.09.2016 Prezentimi i Puntorive
 • 22.09.2016 Ekskurzion
 • 23.09.2016 Hapja e Ekzpositës
 • 25.09.201 ‘REFLECTION’ mbyllet

#ECOWEEKPRISHTINA2015

 • 12138334_769329436522287_4280284940831852474_o Ruler Painting
 • 12038778_769331709855393_8924850030744439487_o Talking group
 • 12049459_767983769990187_5932143559741695305_n Archi Notebook 2
 • 11249163_768354296619801_3175871859902211782_o Qielli i lidhur
 • 12068518_769092859879278_8844861398998878667_o Le Maquette
 • 12068458_769092953212602_327702491737067996_o Le Klodette
 • 12140031_768716716583559_5521966121475653527_o Unknown Black and White
 • 12079112_767984219990142_1699634321520854382_n Gloves
 • 12729087_831004177021479_8137660243161120035_n Lyra in Piano
 • 64266_596591257129440_6046532427824795359_n Image 12
 • 64736_596582510463648_4910962539050536380_n Image 11
 • 1383125_594946490627250_1614154836591037612_n Image 10