Menu

Regjistrimi

REGJISTRIMI I HERSHËM:

Afati i fundit : 20/08/16

40€ për pjesmarrësit nga Kosova

65€  për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

REGJISTRIMI I RREGULLT:

Afati i fundit : 28/08/16

60€ për pjesmarrësit nga Kosova

90€ për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

REGJISTRIMI I VONSHËM

Afati i fundit : 03/09/16

85€ për pjesmarrësit nga Kosova

120€ për pjesmarrësit ndërkombëtar

 

Afati i fundit i pagesës: 06/09/16

 

Të gjithë pjesmarrësit e edicionit të kaluar do të pranojnë automatikisht 15 % zbritje nga çmimi total i pagesës.  

 

Regjistrimet e HERSHME hapen m datën 15 Korrik 2016 – 20 Gusht 2016.

Për çdo informacion të nevojshëm na kontaktoni në adresën: ecoweek[at]ecoweek-ks.org

 

 

UDHËZIME PËR APLIKIMET / RREGULLAT DHE KUSHTET

Mbushni formën e mësipërme në gjuhën angleze. Pagesa duhet të bëhet në Euro. Para se të plotësoni aplikacionin lexoni më poshtë Rregullat dhe kushtet e aplikimit para se t’i pranoni ato :

 

PËR TË KOMPLETUAR REGJISTRIMIN :

 • Mbushni formën e regjistrimit dhe shtypni më pas butonin “Submit” .
 • Ngarkoni posterin online dhe skenoni kartën tuaj të studentit ( student apo i diplomuar).
 • Pas aplikimit do të pranoni detajet rreth mënyrës së pagesës.

 

STATUSI I STUDENTIT

Studentët ose të diplomuar/regjistruar në drejtimin e Arkitekturës, Inxhinjerisë, Dizajnit të Brendshëm, Arkitekturës Pejsazhore dhe disiplina të tjera, si dhe studentë të nivelit Ph.D. duhet të vërtetojnë statusin e tyre duke treguar kartën e studentit.

 

ZGJIDHNI PUNTORINË TUAJ

Zgjidhni DY (2) Punëtori në varësi të preferencës (zgjidhni të parën më të preferuarën tuaj). Shënoni NUMRIN e Puntorisë  dhe EMRIN e tutorit (njërit nga tutorët). Për  më shumë informata vizitoni faqen ECOWEEK WORKSHOPS webpage. Përcaktimet në puntori do të bëhen bazuar në renditjen e regjistrimit. Në rast të mbushjes së numrit të pjesmarrësve ne njërin nga puntoritë, ne do t’ju drejtojmë drejtëpërdrejtë në puntorinë e rradhës. Aplikuesit e regjistruar gjatë REGJISTRIMIT TË HERSHËM do të kenë mundësinë e përzgjedhjes së puntorive  të lira. Në përigjithësi, shumica e regjistrimeve do të vendosen në puntoritë që i kanë përzgjedhur si zgjidhja e parë në listë gjatë aplikimit.

 

AKOMODIMI

Akomodimi është I PËRFSHIRË në regjistrimin e  ECOWEEK .

Pjesëmarrësit e ECOWEEK do të akomodohen në Parkun Gërmia. Për më shumë detaje mund të shkarkoni Participation Pack ose vizitoni faqen tonë në facebook.

RREGULLAT E ANULIMIT

Anulimi i regjistrimit duhet të bëhet me shkrim, në adresën  ecoweek[at]ecoweek-ks.org. Të gjitha anulimet në formë të shkruar të dërguara 30 ditë para hapjes së konferencës do të pranojnë 50 % të shumës së paguar të regjistrimit pa përfshirë taksat e tranferit bankar. Për të gjtha anulimet e dërguara në më pak se 30 ditë apra hapjes së konferencës shuma e paguar nuk do të kthehet. Gjithashtu, pagesa për Regjistrimet E HERSHME janë të pa rimbursueshme.

 

E DREJTA E AUTORIT

Me regjistrimin tuaj në ECOWEEK ju pajtoheni që ky është një aktivitet kolektiv ku ju kontribuoni dhe ndani projekte të përbashkëta. Me këtë rast, ju pranoni që në rast të përdorimit të projektit të ralizuar gjatë ECOWEEK në portfolion tuaj private dhe të vlerësoheni për të, duhet me patjetër të shkruhet dhe theksohet që ‘ky projekt është realizuar gjatë ECOWEEK’ dhe të drejtat e autorit mbi punën kolektive i takojnë ECOWEEK.

 

SIGURIA DHE PËRGJEGJËSIA

ECOWEEK mbahet në hapësira/lokacione të qasshme, të shëndetshme dhe të sigurta. Udhëtimi në mes, deri te / prej eventit të ECOWEEK është përgjegjësi e secilit pjesmarrës. Të gjithë pjesmarrësit këshillohen të paguajnë privatisht SIGURIMIN PERSONAL TË SHËNDETIT DHE UDHËTIMIT që do të mbulojnë shpenzimet e tyre në rast të lëndimeve eventuale apo humbjes së pronës. Me regjistrimin e tyre në  ECOWEEK, pjesmarrësit pajtohen që ECOWEEK nuk mban asnjë përgjegjësi për lëndime, vdekje, dëmti apo humbje, dëmtime apo vjedhje të pronës private gjatë evenimenteve të ECOWEEK apo gjatë të gjitha aktiviteteve/lokacioneve/ eventeve të organizuara në kuadër të ECOWEEK.

Në veçanti në lidhje me puntoritë që përfshijnë aktivitete në ambient të jashtëm, vizitat në terren, konstruktimet apo punët fizike : Pjesmarrës të ECOWEEK, me pjesëmarrjen tuaj në këto puntori, you pranoni të jeni përgjegjës për çfarëdo lloj rreziku që mund të ndodhë gjatë këtyre aktiviteteve, ju  personalisht merrni përgjegjësi totale për veten tuaj dhe pronën tuaj provate, sigurinë dhe shëndetin tuaj dhe tërhiqeni nga çfarëdo pretendimi për kërkim të përgjegjësisë apo kompensimit nga ECOWEEK, përfaqësuesve legal, partnerëve, tutorëve dhe udhëheqësve të puntorive  të ECOWEEK, apo çfarëdo entiteti tjetër legal të përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte në organizimin dhe implementimin e aktiviteteve dhe evenimenteve të ECOWEEK.

Ju mirëpresim në ECOWEEK Prishtina!

 

Ekipi i ECOWEEK.

APLIKO SI TUTOR I PUNTORIVE NË  ECOWEEK PRISHTINA 2016

APLIKIMET JANË MBYLLUR

 • 23.04.2016 Hapet thirrja për aplikim
 • 23.05.2016 Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme
 • 25.05.2016 Rezultatet
 • 15.07.2016 Hapet thirrja për pjesëmarrës
 • 01.08.2016 Hapet thirrja për vullnetarë
 • 10.09.2016 ‘Fillimi i javës “Reflection”
 • 12.09.2016 Fillimi i Puntorive
 • 20.09.2016 Përfundimi i Puntorive
 • 21.09.2016 Prezentimi i Puntorive
 • 22.09.2016 Ekskurzion
 • 23.09.2016 Hapja e Ekzpositës
 • 25.09.201 ‘REFLECTION’ mbyllet

#ECOWEEKPRISHTINA2015

 • Ruler Painting
 • Talking group
 • Archi Notebook 2
 • Qielli i lidhur
 • Le Maquette
 • Le Klodette
 • Unknown Black and White
 • Gloves
 • Lyra in Piano
 • Image 12
 • Image 11
 • Image 10